Wyślij zapytanie Konfigurator

Polityka prywatności i RODO

Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzanie danych osobowych w firmie KRAINA OKIEN Sp.z o.o. z siedzibą 50-452 Wrocław, ul.Kościuszki 109 lok 2U

Informuję, iż:

 1. KRAINA OKIEN Sp.z o.o. jest administratorem Państwa danych osobowych:
  telefon kontaktowy: +48 728935563
  e-mail kontaktowy: k.urbanowicz@kraina-okien.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą;
  • wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana zgodami;
  • wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnymi i administracyjnymi;
  • realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy KRAINA OKIEN Sp.z o.o., a w szczególności:
  • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
  • prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji;
 3. Pani/ Pana dane zostały pozyskane:
  • w ramach wykonywania umowy/obsługi o charakterze handlowym/usługowym/produkcyjnym;
  • ze źródeł publicznie dostępnych i obejmują: imię i nazwisko, nazwę firmy, dane teleadresowe, informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:
  • upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy firmy KRAINA OKIEN Sp.z o.o.;
  • podmioty zapewniające obsługę teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy KRAINA OKIEN Sp.z o.o.;
  • instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa;
  • podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu zadań, w szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów (kurierzy), obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, usługodawcy świadczący usługi reklamowe i marketingowe, a także w zakresie rozliczeń należności,
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;
  Jako Administrator Pani/Pana Danych Osobowych informuję, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Pani/Panu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie 2 niniejszej klauzuli informacyjnej.

Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako„RODO”). Nie wymaga ona żadnych działań z Pani/Pana strony.

Partnerzy
 • Drutex producent okna - drzwi - rolety
 • Wiśniowski producent okna - drzwi - rolety
 • DRE producent drzwi
  Kraina Okien Sp. z o.o.
  Tadeusza Kościuszki 109 lok. 2U Wrocław, 50-442 Polska
  Phone: +48 71 324 17 55 Fax: +48 71 729 69 98
  wroclaw@kraina-okien.pl