Bramy segmentowe

Łatwe parkowanie samochodu na krótkim podjeździe możliwe jest dzięki pionowemu prowadzeniu płaszcza bramy segmentowej. Zapewniona jest dobra izolacja akustyczna i termiczna pomieszczenia dzięki stalowym panelom o grubości 40mm uszczelnionych na całym obwodzie oraz ocieplonych pianką. Współczynnik przenikania ciepła dla bramy segmentowej UniPro kształtuje się na poziomie U=1,0. Ochronę w użytkowaniu zapewnia panel z zabezpieczeniem kształtowym dzięki czemu można swobodnie przesuwać dłoń po płaszczu bramy nawet w miejscu łączenia paneli. Sprężyny równoważące ciężar płaszcza umieszczone są w bezpiecznym miejscu wysoko ponad otworem wjazdowym. Wszystkie bramy ze sprężynami skrętnymi posiadają w standardzie zabezpieczenia w przypadku pęknięcia sprężyn, bramy ze sprężynami naciągowymi można dodatkowo wyposażyć w zabezpieczenia w przypadku pęknięcia linki. Wygodną obsługę w każdych warunkach atmosferycznych zapewnia wyposażenie bramy w automatykę ze zdalnym sterowaniem.

Partnerzy
  • DAKO producent okna - drzwi - rolety
  • Wiśniowski producent okna - drzwi - rolety
  • Drutex producent okna - drzwi - rolety
  • DRE producent drzwi